EMDR

EMDR is een psychologische behandelmethode. In de volksmond wordt het effect van EMDR vaak toegeschreven aan verhoging van de communicatie tussen de hersenhelften. Uit onderzoek blijkt dat het een van de meest effectieve behandelingen is om PTSD symptomen (post traumatic stress disorder) te verminderen. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapievorm, waarbij iemand zijn trauma herinnering vertelt, terwijl tegelijkertijd zijn aandacht van links naar rechts naar links etc. wordt getrokken. Door middel van EMDR neemt de kracht en emotionele lading van een nare herinnering af.
De meeste literatuur veronderstelt dat EMDR het brein in een toestand brengt waarbij het traumatische herinneringen beter kan verwerken. Het opnieuw beleven van een herinnering, maakt deze flexibel en zou daarna eventueel anders kunnen worden opgeslagen. Na de EMDR behandeling ervaren mensen hun vertelde herinneringen veel minder levendig en minder emotioneel. Het laten volgen van een vinger door de ogen, wekt de indruk dat deze behandeling zijn effect verdient aan het verhogen van de communicatie tussen de hersenhelften. Daarna wordt de aandacht exclusief gericht op ervaringen van positieve aard en een ik-versterkend karakter, bv ik ben sterk. De positieve eigenschappen en vaardigheden worden ook wel hulpbronnen genoemd. Deze hulpbronnen kan de cliënt gebruiken om de situaties die hij/zij moeilijk vindt, het hoofd te bieden.

Al met al een mooi techniek om bij nare gebeurtenissen de controle weer terug te krijgen in het hier en nu.

 

© Copyright - Praktijk de Weel | Kamer van Koophandel: 54699231